Gecombineerde Leefstijl Interventie(GLI)

Gezondheid in beweging!

Wat doet een leefstijlcoach?

Leefstijl is alles wat je doet en laat om gezond te blijven. Een leefstijlcoach kan je helpen daarin keuzes te maken en in actie te komen. De leefstijlcoach helpt je om een doel te formuleren en concrete stappen op weg daar naar toe te zetten.

De vragen die daarbij aan bod komen:

  • Wat is gezond? En hoe werkt dit voor mij?
  • Hoe maak ik gezonde keuzes en hoe zorg ik dat ik dit blijf doen?
  • Wat wil ik daarmee bereiken?                                      

CooL programma

Vanuit Health Centre Zuidhorn bieden we het CooL(coachen op leefstijl) programma aan. Dit is 1 van de goed gekeurde gecombineerde leefstijl interventies. Een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is zorg voor mensen met overgewicht of obesitas. Een GLI is gericht op een gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden. Het CooL programma is een 24 maanden durend programma bestaande uit groepsbijeenkomsten en individuele contactmomenten. 

Wanneer mag ik meedoen?

Je kunt je aanmelden voor het leefstijlprogramma als je:

  • 18 jaar of ouder bent
  • overgewicht hebt (d.w.z. een BMI tussen 25 en 30) en daarnaast een verhoogd risico op diabetes of hart- en vaatziekten
  • of als je ernstig overgewicht hebt (d.w.z. een BMI van meer dan 30)

Je kunt kosteloos deelnemen aan het leefstijltraject: het wordt  volledig vergoed vanuit de basiszorgverzekering en heeft geen invloed op je eigen risico. Deelname is kosteloos maar zeker niet vrijblijvend! Er wordt verwacht dat je alle sessies aanwezig bent en ook tussen de sessies actief aan de slag gaat met je zelf geformuleerde verbeterstappen.

Hoe ziet het programma eruit?

Het programma:

  • heeft een totale looptijd van 24 maanden, bestaande uit een basisprogramma          (8 maanden) en onderhoudsprogramma(16 maanden)
  • bestaat uit een combinatie van groepssessies en individuele gesprekken
  • bevat de onderwerpen voeding, beweging, slaap, stress & ontspanning

Hoe kan ik me aanmelden?

Je huisarts kan je doorverwijzen naar een leefstijlcoach. Je kunt ook rechtstreeks een van onze leefstijlcoaches benaderen. Als je binnen de criteria van het CooL programma valt en je wilt het laten vergoeden door je verzekeraar. Dan heb je altijd een verwijzing van je huisarts nodig.
arrow_drop_up arrow_drop_down