Training bij COPD Zuidhorn

Plenty of space for a smooth sub-title!

Training bij COPD

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) is een verzamelnaam van chronische bronchitis en longemfyseem. De longen zijn beschadigd en kunnen niet voldoende zuurstof in het bloed laten opnemen. Het is een ziekte waarbij de longfunctie steeds verder achteruit gaat. Het belangrijkste gevolg is kortademigheid en ophoesten van slijm. COPD is niet te genezen, toch kan de kwaliteit van leven wel verbeteren.

Indien u lijdt aan deze aandoening is ademhalen voor u moeilijker geworden. Elke ademhaling kost energie. Dan is bewegen wellicht niet het eerste waar u aan denkt, want bewegen is voor u moeilijker dan voor mensen die geen longklachten hebben. Wanneer u start met trainen kunt u het in het begin benauwder krijgen.

image

Waarom dan toch bewegen?

Ademhalingsklachten hoeven geen belemmering te zijn om te sporten. Sporten en bewegen is voor iedereen belangrijk. Uit onderzoek is gebleken dat bij mensen die regelmatig sporten de ademhalingsklachten kunnen verminderen. Sporten zorgt voor een toename van de longinhoud en bevordert de opname van zuurstof. Het kan de kwaliteit van leven aanzienlijk verbeteren.

Trainen bij COPD levert dus op de lange termijn veel op. Het kan de neerwaartse spiraal van steeds minder lucht, minder spierkracht, angst en sociale isolatie doorbreken. Er zijn meerdere voordelen van trainen bij COPD:

  • Uw klachten kunnen er door afnemen.
  • Uw conditie wordt beter.
  • U bent minder snel benauwd.
  • Uw dagelijkse bezigheden gaan makkelijker.
  • U krijgt meer energie.
  • U slaapt beter.
  • U voelt zich meer ontspannen.
  • Uw spieren worden sterker.
  • U herstelt sneller van griep of verkoudheid.
  • U heeft een kleinere kans op een longaanval.

Een combinatie van duur- en krachttraining werkt het best.

Bewegen met een fysiotherapeut

Vindt u het prettig om onder begeleiding van een fysiotherapeut te bewegen? Onze fysiotherapeuten zijn gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met COPD. Samen met u wordt er een trainingsprogramma opgesteld die past bij wat u kunt.

Met behulp van dit programma, wordt uw conditie op peil gebracht en gehouden en kan er met de training zelfs nog een verbetering tot stand komen.

Behalve conditieverbetering kijkt de fysiotherapeut ook naar uw ademhaling. De fysiotherapeut leert u een aantal ademhalingsoefeningen om bijvoorbeeld het slijm beter op te kunnen hoesten. Tevens let de fysiotherapeut tijdens inspanning op het tempo waarin u actief bent zodat u ook het gevoel van kortademigheid zou kunnen beïnvloeden.

Alledaagse activiteiten zullen na verloop van tijd minder inspanning gaan kosten.

Worden de kosten voor trainen bij COPD vergoed?

Aan trainen onder begeleiding van een fysiotherapeut zijn de nodige kosten verbonden. Of uw zorgverzekeraar meebetaalt aan de kosten hangt af van uw polis en verschilt per verzekeraar. Zorg dat voordat u met de training begint, duidelijk hebt of uw ziektekostenverzekeraar uw kosten (deels) vergoedt.